Integritetspolicy

Uppgifter vi samlar in

Vi samlar in kontaktuppgifter som ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, demografiska uppgifter och, när det är motiverat med ändamålet med behandlingen eller vikten av en säker identifiering, också personnummer. Ekonomisk information som behövs för att göra köp. Exempelvis betal- eller kreditkortsuppgifter. Uppgifter om din enhet eller internetanslutning. Exempelvis IP-adress, cookies, geografisk plats och inloggningsuppgifter. Information om ditt användarbeteende. Exempelvis dina sökmönster och aktiviteter på webbplatsen, din svarstid för sidor och hur du använder våra tjänster. Användargenererad information – innehåll du självmant registrerar, lämnar eller publicerar, exempelvis i samband med samtal till kundtjänst, tävlingar, anmälan till nyhetsbrev samt innehåll som du delar med oss genom att ladda upp på vår webbplats eller på sociala nätverk (som du tillåter att nätverket delar med oss), såsom texter, videoklipp och fotografier. Användargenererad information som du själv lämnar eller publicerar. Exempelvis information under samtal till kundtjänst eller anmälan till nyhetsbrev.

I vilket ändamål vi samlar in uppgifterna

Ett av våra främsta syften med insamlandet av personuppgifter är för att kunna hantera beställning/köp, kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser, kunna hantera kundserviceärenden, kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event och för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort.

Den rättsliga grunden för uppgifterna

Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Vem/vilka har tillgång till personuppgifterna

Dina personuppgifter behandlas med stor försiktighet och dina uppgifter används endast av oss och utvalda tredje parter. Tredje parter som vi anlitar för att hjälpa oss att bedriva vår verksamhet har bara tillåtelse att använda dina personuppgifter för vår räkning och för de särskilda uppgifter de har att utföra efter våra instruktioner och agerar som personuppgiftsbiträden åt oss. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra. 

Vi kommer eventuellt dela din information med följande parter

Logistikföretag för transporter, kortinlösande företag för betallösning och IT-konsulter.

Under hur lång tid lagras uppgifterna?

Vi sparar personuppgifterna så länge som det är nödvändigt för ändamålen i vår integritetspolicy eller som det enligt lag eller avtal krävs.

Säkerhet

Vi skyddar och säkrar dina personuppgifter mot olaglig behandling av uppgifterna med med lämpliga standarder för säkerhet. Om vi skulle upptäcka en personuppgiftsincident kommer det anmälas till Datainspektionen och till dig.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar upplevelsen för användaren. Vår användning av cookies kopplas inte till information som är personligt identifierbar.

Dina rättigheter

Du har enligt lag rätt att begära ut information kring de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att begära att dina uppgifter ändras (begränsat till föreskriven lag). Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas och återkalla eventuella samtycken (begränsat till föreskriven lag). Det kan kräva att vi behåller nödvändiga personuppgifter i samband med radering eller återkallelse av personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten till att ändra våra integritetspolicy om det skulle bli nödvändigt. Om vi ändrar grundläggande paragrafer i denna integritetspolicy kommer vi att gå ut med information om detta via vår hemsida.

Kontakt

Stuffstore i Sävsjö AB, Org.nr: 559266-2968.

Har du frågor om policyn eller vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss enligt nedan.

E-post: info@stuffstore.se

Adress: Slakterigatan 29, 576 33 Sävsjö